Ana Sayfa / Teslimat ve İade Şartları

Teslimat ve İade Şartları

www.bozcaadadergisi.com iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında
Kanunu çerçevesinde hareket eder.
Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesi ve koşulları:
Sitemizden satın aldığınız her ürünü/ürünleri -cayma hakkı kullanılamayacak ürünler
hariç olarak- , teslim veya sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün
içerisinde ürün hasarlı olmasa dahi -hiçbir gerekçe belirtmeksizin- iade edebilirsiniz.
İade için, satın aldığınız ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına
uygun bir şekilde kullanmış olması tahrip edilmemiş ve bozulmamış olması ve cayma
hakkına dair yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Bu bildirimin bize ulaşmasını takiben bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tarafınızla
paylaşılacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde cayma
hakkına konu ürünün/ürünlerin bedeli ödeme şekline uygun bir şekilde tarafınıza iade
edilecektir.
İade edilecek ürünlerin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir.
Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Ancak, fatura
aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler iade edilemeyecektir.
Aşağıda detayları belirtilen ürünler cayma hakkı kapsamında iade edilemez;

 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya
sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.

 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün
olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış
olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf
malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba
kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş
zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin sözleşmeler.
İadesi yapılacak ürün/ürünler teslimatın yapıldığı ve çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile
tarafımıza ulaştırılmalıdır.
Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün
ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan
deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır.
Arızalı/hasarlı/bozuk (ayıplı) ürünlere ilişkin iade koşulları

 Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer
alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde
tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım
amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya
ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak
kabul edilmektedir.
 Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle
yükümlüdür.
 Tüketici bu durumda, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf
gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz
onarılmasını isteme ve imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
haklarına sahiptir.
 Sitemizden satın aldığınız Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne tabii olan tüm sanayi malları,
imalatçı veya ithalatçı firmanın garantisi altındadır.
 Satın aldığınız ürünün ayıplı olması halinde durumu teslim tarihinden itibaren en geç 6
(altı) ay içerisinde yazılı olarak bize bildiriniz.
 Size en yakın yetkili teknik servise giderek ürününüzün tamirini gerçekleştirebilir ve bu
sayede zaman tasarrufu da sağlayabilirsiniz. (Ürüne ilişkin garanti belgesi ve tanıtma ve
kullanma kılavuzunu inceleyiniz.)
Satın aldığınız ürünün ayıplı olduğu gerekçesi ile www.bozcaadadergisi.com'a
ulaştırılması halinde aşağıda belirtilen işlemler uygulanmaktadır:

 Ayıplı olduğu gerekçesi ile tarafımıza ulaştırılan ürünler, ulaştığı tarihten itibaren en geç 3
iş günü içerisinde işleme alınmaktadır.
 Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler sorumlusu tarafından teslim alınmakta ve
şirket kayıtlarına işlenmektedir.
 Ürün ile ilgili hata tespit edilmekte, ürünün bir teknoloji ürünü olması ve belirgin bir
hatasının mevcut bulunması halinde ise teknoloji dükkanı yetkilileri tarafından test
edilmektedir.
 Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler, tarafımıza ulaştığı tarihten en geç 3 iş
günü sonra yetkili teknik servise veya teminci şirkete gönderilmektedir. Ürünün yetkili
teknik serviste veya teminci şirkette kaldığı süre ürünün özelliklerine göre değişim
gösterebilmektedir. Ancak Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne tabii üründe/ürünlerde azami
tamir süresi 20 iş günüdür.
 Ürüne ilişkin yetkili teknik servis veya tedarikçi kuruluştan gelen bilgi ve sonuçlar (tamir
veya değişim) telefon veya e-posta ile tarafınıza iletilmektedir.
 Yetkili teknik serviste geçen sürenin sonunda tamir edilen ürün tarafınıza tamir edilmiş
hali ile gönderilmekte, iadesinin uygun olacağı yönünde görüş belirtilen ürün ise talebiniz
kapsamında birebir yenisi ile değiştirilmekte veya bedel iadesi yapılmaktadır. Bedel
iadesinin talep edilmesi halinde ayıplı ürün bedeli 14 gün içerisinde ödeme şekline uygun
olarak iade edilmektedir. Şu kadar ki, kullanıcı hatası sonucu ayıplı hale geldiği tespit
edilen ürün/ürünler için bu hakların kullanımı söz konusu olmayacaktır.
Ayıplı olduğu gerekçesi ile tarafımıza yapılan ürün gönderilerinin aşağıda belirtilen
şartları taşıması gerekmektedir:

 Faturanın arka kısmında yer alan ürün iade bölümü eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 Üründeki arıza veya sorun net bir şekilde anlatılmalıdır.
 Ürünün, tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 Ürün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi
ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır.
 Ürün, PTT Kargo ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. Bu ürüne/ürünlere ait kargo ücreti
tarafımızdan karşılanacaktır.
Sanayi mallarına ilişkin garanti belgesi ve süresi
İmalatçı veya ithalatçılar, ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti
süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır.
Sitemizden satın aldığınız Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne tabii olan tüm sanayi malları,
imalatçı veya ithalatçı firmanın garantisi altındadır.
Lütfen satın aldığınız ürünün, fatura tarih ve sayısını da içeren garanti belgesini kontrol
ediniz.
Sanayi mallarına ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzu
Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit
onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri
kapsayan etiket ile satılması zorunludur.
– Lütfen satın aldığınız sanayi ürününe ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunu kontrol
ediniz.

– Ürünün, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
Teslimattan kaynaklanan problemler
Özel Kargo Firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi
durumunda zarar tarafımızdan tarafından telafi edilir. (Yurtdışı Posta Servisi sigortasız
gönderi yaptığı için bu teminat söz konusu değildir)
Zarar görmüş paket durumunda;

 Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır.
 Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin
açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla
tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.
 Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı
kabul edilmiş sayılır.
 Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla
birlikte en kısa zamanda www.bozcaadadergisi.com’a bildirilmelidir. Bozcaada Dergisi en
kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.
Size teslim edilen ürünler ilgili herhangi bir probleminiz durumunda +90 535 663 26 66
numaralı telefon ya da mendirekbozcaada@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz!
Dikkat: Siparişinizle ilgili her tür iletişiminizde mutlaka sipariş numaranızı bildiriniz.
Mustafa Dermanlı
Bozcaada Mendirek Dergisi
Ali Suavi Sk. No: 3 Kadıköy – İstanbul
Tel: +90 535 663 26 66
E-Posta: mendirekbozcaada@gmail.com